Det Gamle Ådselkogeri

Vesterhede 4
6950 Ringkøbing

anettelauridsen@yahoo.dk

Tlf: 97 33 34 43
Mobil: 40 13 30 92

CVR. nr. 14162496